Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງິນຝາກປະຈຳ
ໜ້າຫຼັກCorporateDepositsເງິນຝາກປະຈຳ
 
ຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກປະຈຳ
ນອກຈາກຜະລິດ​ຕະພັນ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ​ແລະ ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​ແລ້ວ ​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ຜະ​ລິດ​ຕະພັນ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຈຳທີ່​ໃຫ້​ດອກ​ເບ້ຍ​ສູງ ​​ເໝາະ​ສຳລັບ​ລູກ​ຄ້າ​ຫຼາຍປະ​ເພດ​ບໍ່ວ່າຈະ​ເປັນ​ບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດ​ເພາະ​ຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກປະຈຳ​ເຮົາ​ນີ້ມີຫຼາຍຮູບ​ແບບ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເລືອກ​ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ຫຼື ​ໄລຍະ​ຍາວ,​ ທ່ານສາມາດ​ເລືອກ​ຮັບ​​ເອົາ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ໄດ້​ກ່ອນ (ຮັບລ່ວງໜ້າ): ຮັບ​ດອກ​ເບ້ຍ​ທຸກໆ​ເດືອນ, ຮັບ​ດອກ​ເບ້ຍ​ທຸກໆ​ປີ ​ແລະ​ ຮັບ​ດອກ​ເບ້ຍ​ທ້າຍ​ງວດ, ດ້ວຍວິທີ​ສະດວກ​ສະບາຍ​​ ດັ່ງລຸ່ມ​ນີ້:
·         ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້​ຍສູງ.
·        ປຶ້ມ​​ຝາກ​ປະຈຳ​ຍັງ​ສາມາດ​ນຳ​ໄປ​ເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ​ກັບ​ທະນາຄານ​ເຮົາ​​ເພື່ອ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ໄດ້.
·         ເມື່ອ​ທ່ານ​ນຳ​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ​ໃຫ້​ເປັນຫຼັກຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ​ແລ້ວ ​ທ່ານ​ຍັງ​ສາມາດ​ຮັບ​ດອກ​ເບ້ຍ​ໄດ້​ເປັນ​ປົກະຕິ.
·         ສຳລັບ​ລູກ​ຄ້າ​ບຸກຄົນ ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ປຶ້​ມຕິດ​ຕາມ​ໃຫ້​ເກັບ​ຮັກສາ​ໄວ້.
·         ສຳລັບ​ບໍລິສັດ​ ຈະ​ບໍ່ມີ​ປຶ້ມ​ຕິດຕາມໃຫ້​ ແຕ່​ຈະມີສັນຍາ​ເງິນ​ຝາກແທນ.
·         ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ໃຫ້​ຝາກ​ມີ: ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ, ບາດ ​ແລະ ​ໂດ​ລາ.
·         ໄລຍະຝາກແຕ່ 3 ເດືອນ - 60 ເດືອນ.
ຜະລິດຕະພັນອື່ນ Deposits
ເງິນຝາກປະຈຳ