Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງິນຝາກປະຈຳ
ໜ້າຫຼັກCorporateDepositsເງິນຝາກປະຈຳ
 
ຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກປະຈຳ

 

ນອກຈາກຜະລິດ​ຕະພັນ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ​ແລະ ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​ແລ້ວ​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ຜະ​ລິດ​ຕະພັນ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຈຳ​ທີ່​ ໃຫ້​ດອກ​ເບ້ຍ​ສູງ​​ເໝາະ​ສຳລັບ​ລູກ​ຄ້າ​ຫຼາຍປະ​ເພດ​ບໍ່ວ່າຈະ​ເປັນ​ບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດ​ເພາະ​ຜະລິດຕະພັນ ເງິນຝາກປະຈຳ​ເຮົາ​ນີ້ມີຫຼາຍຮູບ​ແບບ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເລືອກ​ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ ສັ້ນ ຫຼື ​ໄລຍະ​ຍາວ,​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ຮັບ​​ເອົາ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ໄດ້​ກ່ອນ, ຮັບ​ດອກ​ເບ້ຍ​ທຸກໆ​ເດືອນ ​ແລະ​ຮັບ​ດອກ​ເບ້ຍ​ທ້າຍ​ງວດ, ດ້ວຍວິທີ​ສະດວກ​ສະບາຍ​​ ດັ່ງລຸ່ມ​ນີ້:

  • ມີ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້​ຍສູງ
  • ປື້ມ​​ຝາກ​ປະຈຳ​ຍັງ​ສາມາດ​ນຳ​ໄປ​ເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ​ກັບ​ທະນາຄານ​ເຮົາ​​ເພື່ອ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ໄດ້
  • ເມື່ອ​ທ່ານ​ນຳ​ປື້ມ​ເງິນ​ຝາກ​ໃຫ້​ເປັນຫຼັກຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ​ແລ້ວ​ທ່ານ​ຍັງ​ສາມາດ​ຮັບ​ດອກ​ເບ້ຍ​ໄດ້​ເປັນ​ປົກະຕິ
  • ສຳລັບ​ລູກ​ຄ້າ​ບຸກຄົນ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ປື້​ມຕິດ​ຕາມ​ໃຫ້​ເກັບ​ຮັກສາ​ໄວ້
  • ສຳລັບ​ບໍລິສັດ​ຈະ​ບໍ່ມີ​ປື້ມ​ໃຫ້​ຈະ​ມີ​​ແຕ່​ສັນຍາ​ເງິນ​ຝາກ
  • ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ​ໃຫ້​ຝາກ​ມີ: ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ, ບາດ ​ແລະ ​ໂດ​ລາ
ເງິນຝາກປະຈຳ