Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ATM ທະນາຄານຊາຄອມ
ໜ້າຫຼັກPersonalServicesATM ທະນາຄານຊາຄອມ
ງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ
ATM ທະນາຄານຊາຄອມ

 

·         ນໍາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.
·         ຕູ້ ATM ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ດ້ວຍຕູ້ ATM ລວມມີຢູ່ 5 ຈຸດ: ສຳນັກງານໃຫຍ່/ສາຂາ ລ້ານຊ້າງ, ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາຂາ ຈໍາປາສັກ.
·         ເຊິ່ງຕູATM ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ຮອງຮັບ ບັດທະນາຄານຊາຄອມ, ບັດ VISA.
ATM ທະນາຄານຊາຄອມ