Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ໂປຣໂມຊັ່ນເປີດບັດຟຣີສຳລັບນັກສຶກສາລາວ
ໜ້າຫຼັກPersonalServicesໂປຣໂມຊັ່ນເປີດບັດຟຣີສຳລັບນັກສຶກສາລາວ
 


ໂປຣໂມຊັ່ນເປີດບັດຟຣີສຳລັບນັກສຶກສາລາວ ທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ

 

1.     ໄລຍະເວລາການນຳໃຊ້:​ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/04/2019 - 30/09/2019.
2.     ເງື່ອນໄຂການເປີດບັດ: ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາລາວ ທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ.
3.     ເນື້ອໃນໂປຣໂມຊັ່ນ:
·         ບັດຊຳລະພາຍໃນ (Local Debit):
·         ຄ່າທຳນຽມອອກບັດຟຣີ.
·         ຄ່າທຳນຽມລາຍປີຟຣີ.
·         ບັດຊຳລະສາກົນ (Visa Debit):
·         ຄ່າທຳນຽມລາຍປີຟຣີ.
ໂປຣໂມຊັ່ນເປີດບັດຟຣີສຳລັບນັກສຶກສາລາວ