Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ໂປຣໂມຊັ່ນເປີດບັດຟຣີສຳລັບນັກສຶກສາລາວ
ໜ້າຫຼັກPersonalໂປຣໂມຊັ່ນເປີດບັດຟຣີສຳລັບນັກສຶກສາລາວ
 


ໂປຣໂມຊັ່ນເປີດບັດຟຣີສຳລັບນັກສຶກສາລາວ ທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ

 

1.    ໄລຍະເວລາການນຳໃຊ້:​ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/04/2019 - 30/09/2019.
2.    ປະເພດລູກຄ້າ: ສຳລັບນັກສຶກສາລາວ ທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ (ລວມທັງນັກສຶກສາເກົ່າ ແລະ ນັກສຶກສາໃໝ່)
3.    ເງື່ອນໄຂການເປີດບັດ: ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາລາວ ທິ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ
4.    ເນື້ອໃນໂປຣໂມຊັ່ນ:
·         ບັດຊຳລະພາຍໃນ (Local Debit):
-          ຄ່າທຳນຽມອອກບັດ:  ຟຣີ
-          ຄ່າທຳນຽມລາຍປີ:  ຟຣີ
·         ບັດຊຳລະສາກົນ (Visa Debit):
-          ຄ່າທຳນຽມລາຍປີ:  ຟຣີ
5.   ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕພັນບັດ:
-          ເປັນບັດຊຳລະພາຍໃນ (Local Debit) ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 3 ປະເທດ (ປະເທດ ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ) ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມໃນການເຮັດທຸລະກຳ ຖອນເງິນສົດ ແລະ ກວດສອບຍອດເງິນໃນບັນຊີ.
-          ຊຳລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ, ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ທີ່ຮອງຮັບເຊື່ອມຕໍ່ກັບທະນາຄານ Sacombank.
-          ທຸລະກຳ MOTO (ການເຮັດທຸລະກຳຜ່ານ E-mail ແລະ ໂທລະສັບ)
-          ຮັບເປີເຊັນສ່ວນຫຼຸດເມື່ອຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ອື່ນໆ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ Sacombank Plus.
-          ຈະໄດ້ຮັບບໍລິການ 3D-SECURE ຈາກອີຄອມເມີຊ.
-          ຊຳລະບັດສິນເຊື່ອ.
6.   ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ:
-          ແບບຟອມລົງທະບຽນ.
-          ບັດປະຈຳຕົວ/ໜັງສືຜ່ານແດນ
-          ບັດນັກສຶກສາ ຫຼື ໃບແຈ້ງການຂອງໂຮງຮຽນ.ໂປຣໂມຊັ່ນເປີດບັດຟຣີສຳລັບນັກສຶກສາລາວ