Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ຮັບເງິນດ່ວນ RIA
ໜ້າຫຼັກPersonalServicesຮັບເງິນດ່ວນ RIA
ໄລຍະທາງບໍ່ແມ່ນບັນຫາສຳຄັນ ສຳລັບພວກເຮົາ

ຮັບເງິນດ່ວນ RIA

ເປັນບໍລິການຮັບເງິນໂອນຜ່ານລະບົບ RIA ລະ​ຫວ່າງ​ບຸກ​ຄົນ ກັບ​ບຸກ​ຄົນ ທີ່​ວ່ອງ​ໄວ ແລະ ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ ໂດຍສາ​ມາ​ດ​ຮັບ​ເງິນ​ສົດ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນ​ຊີ​ກັບ​ທະ​ນາ​ຄານ ແລະ ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ເງິນ.
v  ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:
·         ສາມາດຮັບ​ເງິນ​ຈາກ 147 ປະ​ເທດ​ໄດ້ ​ໃນທຸກ​ທະ​ນາ​ຄານໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໂດຍ​ຜ່ານ ທະ​ນາ​ຄານ Sacombank Lao.
·         ສາ​ມາດ​ຮັບ​ເປັນ​ເງິນ​ສົດ ຫຼື ບັນ​ຊີໄດ້ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ.
·         ຮັບ​ເງິນເຕັມຈໍານວນ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃດໆ.
v  ເງື່ອນ​ໄຂ​ປະ​ຕິ​ບັດ:
·         ທຸກໆຄັ້ງເວລາລູກຄ້າມາຮັບເງິນໂອນ ຕ້ອງໄດ້ຖືລະ​ຫັດ 11 ຕົວເລກ​ ຈາກເບື້ອງຜູ້ໂອນ ເພື່ອງ່າຍ ແລະ ສະດວກໃນ​ການ​ຮັບ​ເງິນ.
ຮັບເງິນດ່ວນ RIA