ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ໜ້າຫຼັກຂ່າວສານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ສະພາບເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ
ຄະນະອຳນວຍການພ້ອມພະນັກງານ ຊາຄອມແບັງ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບ ເດັກນ້ອຍພິການທາງສາຍຕາ ສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ
ໜ້າ 1 / 2 |
12
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:40, 27/04/2017
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
VND 0.3657 0.3730
USD 8,193 8,219
THB 242.18 244.00
EUR 8,886 8,930
GBP 10,324 10,530
JPY 72.55 74.00
CNY 1,191 1,218
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
VND N/A N/A
USD 8,193 N/A
THB 242.18 N/A
EUR 8.886 N/A
GBP 10,324 N/A
JPY 72.55 N/A
CNY N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK