ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ໜ້າຫຼັກຂ່າວສານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ສະພາບເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ
ຄະນະອຳນວຍການພ້ອມພະນັກງານ ຊາຄອມແບັງ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບ ເດັກນ້ອຍພິການທາງສາຍຕາ ສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ
ໜ້າ 1 / 2 |
12
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:20, 21/07/2017
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 8,258 8,285
THB 246.31 248.16
EUR 9,388 9,435
GBP 10,598 10,810
JPY 71.62 73.05
CNY 1,218 1,242
VND 0.3667 0.3740
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 8,256 N/A
THB 246.31 N/A
EUR 9.388 9,435
GBP 10,598 10,810
JPY 71.62 73.05
CNY N/A N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK