ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ໜ້າຫຼັກຂ່າວສານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ສະພາບເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ
ຄະນະອຳນວຍການພ້ອມພະນັກງານ ຊາຄອມແບັງ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບ ເດັກນ້ອຍພິການທາງສາຍຕາ ສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ
ໜ້າ 1 / 2 |
12
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:20, 20/10/2017
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 8,303 8,318
THB 252.61 254.50
EUR 9,647 9,695
GBP 10,348 10,555
JPY 71.57 73.00
CNY 1,257 1,282
VND 0.3685 0.3735
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 8,303 N/A
THB 252.61 N/A
EUR 9.647 9,695
GBP 10,348 10,555
JPY 71.57 73.00
CNY N/A N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK