Send friend
Print
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:32, 15/11/2019
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,818 8,862
USD 1-20 N/A 8,862
THB 500-1000 302.10 304.10
THB 20-100 N/A 304.10
EUR 50-500 9,676 9,720
EUR 1-20 N/A 9,720
JPY 79.42 81.03
CNY 1,230 1,255
CAD 6,330 6,457
GBP 11,135 11,361
VND 0.3970 0.4010
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,818 N/A
USD 1-20 8,818 N/A
THB 500-1000 302.10 N/A
THB 20-100 301.82 N/A
EUR 50-500 9,676 N/A
EUR 1-20 9,671 N/A
JPY 79.42 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 11,135 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK
ຂ່າວກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ
ໜ້າຫຼັກຂ່າວສານViet Nam Cooperationຂ່າວກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ

ອະດີດອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ

ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່,ປະທານປະເທດ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນ ສສ ຫວຽດນາມ

ໜ້າ 1 / 1 |
1