Sacombank ສາຂາ ລາວ
ໜ້າຫຼັກຂ່າວສານSacombank ສາຂາ ລາວ
ສຳນັກງານໃໝ່ ຂອງ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ສາຂາລາວ
 
ພິທີມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເງິນກໍ່ສ້າງຕຶກສຳນັກງານໃໝ່ຂອງສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມປະຈຳລາວ.

ໄດ້ຮັບ​ລາງວັນ ວິ​ສາ​ຫະກິດ ດີ​ເດັ່ນ ອາ​ຊຽນ

ມອບຕັ່ງຫີນຢູ່ທີ່ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ - ໄທ

ໜ້າ 1 / 6 |
12345...6
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 10:10, 18/06/2019
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,631 8,662
USD 1-20 N/A 8,662
THB 500-1000 281.50 283.50
THB 20-100 N/A 283.50
EUR 50-500 9,650 9,693
EUR 1-20 N/A 9,693
JPY 78.00 79.58
CNY 1,225 1,250
CAD 6,218 6,342
GBP 10,683 10,900
VND 0.3744 0.3820
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,631 N/A
USD 1-20 8,619 N/A
THB 500-1000 281.50 283.50
THB 20-100 281.38 283.50
EUR 50-500 9,650 9,693
EUR 1-20 9,645 9,693
JPY 78.00 79.58
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 10,683 10,900
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK