ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15/02/2019, ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈໍາກັດ (ຊາຄອມແບັງ ລາວ), ໄດ້ຈັດພິທີເປີດ ສາຂາ ລ້ານຊ້າງ ຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ ອາຄານ ເລກທີ 044 ຖະໜົນ ແຫ່ງບຸນ, ບ້ານ ຫາຍໂສກ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ສາຂາ ລ້ານຊ້າງ ຈະດຳເນີນການໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານການເງິນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການລະດົມເງິນຝາກດ້ວຍສະກຸນເງິນ ກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ ຈາກບັນດາ ວິສາຫະກິດ ແລະ ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ດ້ວຍການຝາກປະຈຳ, ຝາກປະຢັດ ທີ່ມີຫຼາຍຮູບແບບໃນການຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍ ; ໃນການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອກໍ່ມີຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນວ່າ: ກູ້ຊົມໃຊ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ກູ້ຊື້ດິນ, ກູ້ຊື້ລົດ, ນອກຈາກນີ້ຍັງສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ກັບບັນດາ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ທຸລະກິດນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ... ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ທັນເວລາກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານແຫຼ່ງທຶນແກ່ກັບລູກຄ້າ; ການໂອນເງິນ 3 ຊາດອິນດູຈີນ (ລາວ - ຫວຽດນາມ - ກໍາປູເຈຍ) ດ້ວຍອັດຕາບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ, ການຊໍາລະສາກົນ, ການບໍລິການບັດ ATM, ແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ...
          ການທີ່ສາຂາລ້ານຊ້າງ ມີທີ່ຕັ້ງສຳນັກງາານຢູ່ຈຸດດຽວກັນສຳນັກງາານໃຫຍ່ນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອແຍກໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສາຂາໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນຂື້ນກ່ວາເກົ່າ. ນີ້ແມ່ນ ຮູບແບບ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ທັນສະໄໝສຳລັບ ທະນາຄານ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ຖືກກັບທິດທາງລວມຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ໂດຍຖືເອົາ ລູກຄ້າເປັນໃຈກາງເພື່ອສຸມໃສ່ການບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
         ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ພິທີເປີດ ສາຂາ ລ້ານຊ້າງ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ໄດ້ຈັດໂປຣໂມຊັ່ນພິເສດເປີດບັດ ATM ຟຣີ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການກັບ ທະນາຄານ ທຸກສາຂາ, ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ: 15/02/2019 – 30/03/2019. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາກວ່າ 10 ປີ ທີ່ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2008. ປັດຈຸບັນ ຕາໜ່າງການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ປະກອບມີ: 1 ສຳນັກງານໃຫຍ່, 3 ສາຂາ ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອີກ 2 ສາຂາຢູ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ໄດ້ສະໜອງທາງດ້ານແຫຼ່ງທຶນຢ່າງຄົບວົງຈອນ, ມີການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ສາມາດຕອບໂຈດກັບທຸກກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງລູກຄ້າຄື: ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ, ນອກຈາກນີ້ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການພົວພັນ ທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງສອງປະເທດ: ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.