ເຖິງລູກຄ້າທີ່ເຄົາລົບ,
ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທຸກຄົນທີ່ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈນຳໃຊ້ບັດຂອງ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ.
ໃນຊວ່ງເວລານີ້, ສະຖານະການຂອງການລັກຂໍ້ມູນບັດມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍວິທີຊັບຊ້ອນຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນວັນເທດສະການສຳຄັນ,​ ຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ບັດເພື່ອທີ່ຈະຈັບຈ່າຍຊື້ຂາຍ, ຈອງທົວທ່ອງທ່ຽວ, ຊື້ປີ້ຍົນ, ຈອງໂຮງແຮມ. ຍິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ໃນເວລານໍາໃຊ້ບັດເຮັດທຸລະກໍາຄວນມີຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ. ຄຽງຄູ່ກັບເຕັກໂນໂຣຢີການປ້ອງກັນຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ທາງ ທະນາຄານ ປະກາດນຳໃຊ້ແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍ່ຂໍແນະນໍາຕື່ມໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ເຄົາລົບທຸກຄົນຈົ່ງນຳໃຊ້ບັດຢ່າງມີສະຕິໂດຍປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
 
ການຕ້ານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການລັກລອບຂໍ້ມຸນບັດ
·         ບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນບັດ (ເລກບັດ, ວັນໝົດອາຍຸນໍາໃຊ້ບັດ, ລະຫັດຮັກສາຄວາມປອດໄພບັດ CVV2/CVC2, ລະຫັດເຮັດທຸລະກຳ, ລະຫັດບັດ PIN, ລະຫັດ OTP) ບໍ່ວ່າຈະນຳໃຜກໍ່ຕາມ, ບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນໂອນ/ເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີທີ່ລະບຸຈາກເບີໂທລະສັບ/ຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
·         ຕ້ອງຄິດເບີ່ງໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນບັດ ເມື່ອເຮັດທຸລະກຳຜ່ານບັນດາ Website ຫຼື ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມເຊັ່ນ: Facebook, Zalo, Viber
·         ລະມັດລະວັງບັນດາ Email ແອບອ້າງເປັນບຸກຄົນອື່ນ ທະນາຄານ ຫຼື ດັດແກ້ຊອບແວ ເພື່ອລັກລອບເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.
·         ກວດສອບການແຈ້ງ SMS ຈາກ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ເປັນປະຈໍາເມື່ອບັດມີການເຮັດທຸລະກໍາ.
 
ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຕູ້ ATM
·         ປ່ຽນລະຫັດບັດ PIN ເດືອນລະຄັ້ງ
·         ໃຊ້ມືບັງແປ້ນພິມ ເມື່ອປ້ອນລະຫັດບັດ PIN
·         ບໍ່ເຜີຍແຜ່ລະຫັດບັດ PIN ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້
·         ຫຼີກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານອື່ນ ຖ້າບໍ່ແມ່ນກໍລະນີຈໍາເປັນ
·         ບໍ່ເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຕູ້ ATM ທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ບໍ່ມີແນວບັງແປ້ນພິມ
 
ການເຮັດທຸລະກຳອອນລາຍທີ່ມີຄວາມປອດໄພ
·      ຄວນເຮັດທຸລະກຳກັບບັນດາ Website ທີ່ມີສັນຍາລັກດັ່ງນີ້:   ຫຼື Website ທີ່ມີສັນຍາລັກ
·         ເຈົ້າຂອງບັດສິນເຊື່ອ ແລະ ບັດຊຳລະສາກົນຂອງ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການ 3D Secure ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ - ບໍລິການທີ່ມີຄວາມປອດໄພທີ່ສຸດກັບລະຫັດນຳໃຊ້ພຽງ 1 ຄັ້ງ (ລະຫັດ OTP) ໃຫ້ແຕ່ລະທຸລະກຳອອນລາຍຢູ່ Website ທີ່ມີສັນຍາລັກ VbV ຫຼື MSC.
·         ອ່ານລະອຽດກ່ຽວກັບລະບຽບ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ ຂອງ Website ທີ່ຕ້ອງການເຮັດທຸລະກຳ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຮຽກຮ້ອງຖ້າເກີດກໍລະນີທີ່ມີຄົນຮູ້ຂໍ້ມູນບັດເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການເຮັດທຸລະກຳ.
·         ບໍ່ຄວນບັນທຶກຂໍ້ມູນບັດເທິງ Website/ໜ້າຕ່າງຊື້ຂາຍຕ່າງ, ຄວນລຶບຂໍ້ມູນບັດອອກທັນທີເມື່ອບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້.
·         ຄວນເກັບຮັກສາອຸປະກອນພົກພາສ່ວນຕົວໃຫ້ດີເຊັ່ນ: ມືຖື, Laptop, tablet ທີ່ກໍາລັງບັນທຶກຂໍ້ມູນບັດຢູ່.