ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Sacombank ລາວ

 ວິໄສທັດ

ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນຳໃນການບໍລິການທີ່ທັນສະໃໝ ແລະ ຄົບວົງຈອນ ຂອງຂົງເຂດ.
ໜ້າທີ່ຮັບບຜິດຊອບ

-         ຕອບສະໜອງທຸກຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ,  ທັນສະໃໝແລະສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

-         ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ.

-         ນຳພາຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

-         ຄຽງຄູ່ໄປພ້ອມກັບຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງສັງຄົມລາວ.

 

ຄ່ານິຍົມ
-         ມີກ້າວຫນ້າ ແລະ ກ້າຫານກັບວຽກທີ່ທ້າທາຍເພື່ອໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດ.
-         ພ້ອມທີ່ຈະປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ.
-         ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແມ່ນກົດຂອງພະນັກງານທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດເຂົ້າໃນການບໍລິການລູກຄ້າທຸກທ່ານ.
-         ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ໂດຍການສ້າງພະລິດຕະພັນທີ່ມີແນວຄິດສ້າງສັນໃຫ້ແຖດເໝາະກັບເສດຖະກິດຂອງຍຸກ ແລະ ບໍລິຫານ.
 
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາຄານ
12/12/2008: ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ໄດ້ເປີດສາຂາແຫ່ງທຳອິດທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ...ລາວ.
11/11/2011: ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງລາວ ໄດ້ຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍທຸລະກິດໂດຍການເປີດໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ, ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ.
15/08/2013: ຊາຄອມແບັງ - ສາຂາ ລາວ, ​ໄດ້​ເປີດ​ໃຊ້ຕຶກອາຄານຫຼັງໃໝ່ທີ່​ໃຫຍ່ ​ແລະ ທັນສະ​ໄໝກວ່າ​ເກົ່າ, ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ແຫ່ງບຸນ - ບ້ານຫາຍໂສກ - ເມືອງ ຈັນທະບູລີ - ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ​ຕຶກອາຄານຫຼັງໃໝ່ນີ້​ຕັ້ງ​ຢູ່​ກາງ​ເມືອງ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສູນ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ ນະຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ຍັງ​ໄດ້​ເປີດ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ຫັດສະດີ ​ເພື່ອ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ດວກ​ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ທາງ​ເລືອກ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຂອງ​ທະນາຄານ.
12/12/2015: ຫຼັງຈາກເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ຮູບແບບສາຂາຕ່າງປະເທດໄດ 7 ປີ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ໄດ້ຫັນປ່ຽນມາເປັນທະນາຄານ ທຸລະກິດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 100% ເຊີ່ງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ທະນາຄານໃນການພັດທະນາບັນຜະລິດຕະພັນ - ການບໍລິການທີ່ຫລາກ ຫລາຍ ແລະ ທັນສະໄຫມ, ສາມາດຕອບໂຈດໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນທຸກຮູບແບບພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ທະນາຄານແມ່ (ຊາຄອມແບັງ ຫວຽດນາມ) ຊາ ຄອມແບັງ ລາວ ໄດ້ສ້າງລະບົບບໍລິ ຫານທີ່ເອີ້ນວ່າ ສະພາບໍລິຫານ ຊາຄອມແບັງລາວ ເພື່ອເປັນປ່ຽນລະບົບການບໍລິຫານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຄວບຄຸມ ແລະ ໃກ້ຊິດທຸກໆ ຂັ້ນຕອນ ເພື່ອຄວາມພັດທະນາ ແລະ ໝັ້ນຄົງຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມ ຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນແກ່ປະຊາຊົນລາວຕະຫຼອດຮອດນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດທີ່ກຳລັງລົງທຶນຢູ່ລາວ. ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີ ໜ້າທີ່ຕອບສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານເງິນຝາກ, ປະກັນເງິນຝາກ, ໂອນເງິນຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ເງິນກູ້ (ກູ້ນຳໃຊ້, ກູ້ເພື່ອລົງທຶນ ໆລໆ) ທາງທະ ນາຄານຍັງຕອບສະໜອງບໍລິການຕ່າງໆ ພິເສດແມ່ນ ບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ ດ້ວບຄ່າທຳນຽມທີ່ເໝາະສົມ, ເອກະສານງ່າຍດາຍ, ປອດໄພ ແລະ ໄດ້ເງິນຕາຂອງປະເທດນັ້ນທັນທີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທະນາຄານກໍ່ຈະສືບຕໍ່ໃນການຂະຫຍາຍເຄື່ອຄ່າຍານດຳເນີນ ທຸລະກິດໄປສູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆຂອງລາວ.
10/05/2016: ຍົກລະດັບຈາກໜ່ວຍບໍລິການ ຫັດສະດີ ເປັນສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂອກາດນີ້ໄດ້ຖືເປັນກ້າວເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສຳຄັນໃນການ ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ພັດທະນາເຄືອຄ່າຍຂອງທະນາຄານ.
10/06/2016: ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງລາວ ໄດ້ເປີດສາຂາຈຳປາສັກ ຕັ້ງຢູ່ເຮືອນເລກທີ 11-12-13 ຖະນົນສາລາຂຽວ -ດົງຈອງ, ບ້ານ ໂພນກຸງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ເປັນຈຸດໃຈກາງເຂດເສດທະກິດຂອງເມືອງ ປາກເຊ ສະ ດວກສະບາຍໃນການມາພົວພັນທຸລະກຳ ນຳທະນາຄານ.
03/03/2017: ໄດ້ຍ້າຍ ແລະ ປ່ຽນຈາກໜ່ວຍບໍລິການຕະຫຼາດເຊົ້າເປັນໜ່ວຍບໍລິການທາດຫຼວງທີ່ຖະໜົນ ກຳແພງເມືອງ, ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ແລະ ໄດ້ຜັນປ່ຽນຈາກໜ່ວຍບໍລິການເປັນສາຂາທາດຫຼວງ ໃນວັນທີ 04/04/2017 ນີ້.
03/08/2017: ທະນາຄານໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການທີ່ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄດ້ເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ
29/09/2017: ຊາຄອມແບັງ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດຕັ້ງຢູ່ ເຮືອນເລກທີ 203, ຖະໜົນ ສີສະຫວ່າງວົງ, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ປະຈຸບັນ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ເປັນທະນາຄານແຫ່ງທຳອິດທີ່ ລົງທຶນຈາກຫວຽດນາມ.
ດ້ວຍຄວາ​ມພ້ອມທາງດ້ານການເງິນ, ປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ພ້ອມດ້ວຍເປົ້າ ໝາຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງທະນາຄານແມ່ (Sacombank), ປະຈຸບັນ ຊາຄອມແບັງ ທຸກໆ ສາຂາໃນປະເທດລາວ ໄດ້ຕອບສະໜອງບັນດາຜະລິດຕະພັນ - ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ - ການທະນາ ຄານ ທີ່ທັນສະໃໝ່ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງມືອາຊີບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນ ສປປ ລາວ​ເຊັ່ນ: ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານສິນ​ເຊື່ອ, ການຄ້ຳປະກັນ, ບໍລິການຝາກເງິນ, ​ໂອນ​ເງິນ, ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ, ຊຳລະສະສາງສາ ກົນ  ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ອື່ນໆ.
ຕະຫລອດໄລຍະ 9 ປີ ທີ່ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໄດ້ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງ ການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ ນັກທຸລະກິດຫວຽດນານ, ນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດທີ່ກຳລັງດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ດ້ວຍ ບໍລິການ, ພະລິດຕະພັນຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບໍລິການການເງິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະ ຫວ່າງປະເທດໃນເຂດອິນດູຈີນ ແລະ ຕອບສະໜອງ ບັນດາ ກິດຈະການທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ ດ້ວຍດອກ ເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດແກ່ຍາວໄລຍະເວລາໄດ້ເຖິງ 7 ປີ.  ທະນາຄານ ຊາ ຄອມແບັງ ລາວ ຈະແນໃສ່ການຕະຫຼາດຂະໜາດຍ່ອຍ, ແລະ ໃນອານາຄົດທາງທະນາຄານມີແຜນທີ່ຈະ ຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍໄປສູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ ແລະ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.

 

 

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈຳກັດ
ເຮືອນເລກທີ 044, ​ຖະໜົນ ແຫ່ງ​ບຸນ, ຫນ່ວຍ 08, ບ້ານ ຫາຍ​ໂສກ,
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
Tel: (+856) 21 267 979 Fax: (+856) 21 265 725
 
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈຳກັດ - ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວ​ຽງ​ຈັນ
ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ໜ່ວຍ 006, ບ້ານ ຫັດສະດີໃຕ້, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: (+856) 21 260 400 Fax: (+856) 21 260 402
 
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈຳກັດ - ສາຂາ ທາດຫຼວງ
ຖະໜົນ ກຳແພງເມືອງ, ບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ
Tel: (+856) 21 263 344 Fax: (+856) 21 263 393
 
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈຳກັດ - ສາຂາ ຈຳປາສັກ
ເຮືອນເລກທີ 11-12-13, ຖະໜົນສາຂຽວ-ດົງ​ຈອງ, ບ້ານ ໂພນ​ກຸງ, ເມືອງປາກ​ເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ
Tel: (+856) 31 410  411 Fax: (+856) 31 410  499
 
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈຳກັດ - ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ
ເຮືອນເລກທີ 203, ຖະໜົນ ສີສະຫວ່າງວົງ, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
Tel: (+856) 41 260 333 Fax: (+856)  41 260 555
 
    
 
 
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 10:10, 18/06/2019
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,631 8,662
USD 1-20 N/A 8,662
THB 500-1000 281.50 283.50
THB 20-100 N/A 283.50
EUR 50-500 9,650 9,693
EUR 1-20 N/A 9,693
JPY 78.00 79.58
CNY 1,225 1,250
CAD 6,218 6,342
GBP 10,683 10,900
VND 0.3744 0.3820
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,631 N/A
USD 1-20 8,619 N/A
THB 500-1000 281.50 283.50
THB 20-100 281.38 283.50
EUR 50-500 9,650 9,693
EUR 1-20 9,645 9,693
JPY 78.00 79.58
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 10,683 10,900
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK
ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Sacombank ລາວ