Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ຜະລິດຕະພັນໂອນ - ຮັບເງິນ ຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກ
ໜ້າຫຼັກCorporateServicesຜະລິດຕະພັນໂອນ - ຮັບເງິນ ຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກ
 

 

ເປັນ​ບໍ​ລິ​ການ​ໂອນ - ຮັບ​ເງິນ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພີ່​ນ້ອງ, ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ສິນ​ຄ້າ, ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ, ຄ່າ​ຮ່ຳ​ຮຽນ, ປົວ​ພະ​ຍາດ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ SWIFT ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ​ທີ່ຍອມ​ຮັບ​ທົ່ວ​ໂລກ.
v  ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:
·         ໂອນ​ເງິນ​ ຫຼື ຮັບ​ເງິນໂອນ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ​ປອດ​ໄພ ແລະ ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ.
·         ສາ​ມາດ​ໂອນ​ - ຮັບ ໄດ້ຫຼາຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນລວມມີ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ: USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY...
v  ຄ່າທຳ​ນຽມ​ອ້າງ​ອີງ: ເບິ່ງ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ທີ່ນີ້.
v  ເງື່ອນ​ໄຂ​ປະ​ຕິ​ບັດ: 
·         ປະ​ກອບ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ແບບ​ຟອມ​ໂອນ​ເງິນ​ຂອງ ທະ​ນາ​ຄານ Sacombank Lao.
·         ສຳລັບຈຳນວນ​ເງິນ​ແຕ່ 10,000 ​ໂດ​ລາ ຂຶ້ນ​ໄປ ຕ້ອງ​ປະກອບ​ເອກະສານ​ເພື່ອສະ​ແດງ​ຈຸດປະສົງ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ
ຜະລິດຕະພັນໂອນ - ຮັບເງິນ ຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກ