Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ບັດຊຳລະ
Lỗi : One or more field types are not installed properly. Go to the list settings page to delete these fields.
ໜ້າຫຼັກCardATMບັດຊຳລະ
ສະບາຍຫຼາຍກ່ວາການຖືເງິນສົດ
ບັດ ຊຳລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສະດວກສະບາຍຈົນທ່ານເອງ ຕ້ອງປະຫຼາດໃຈ. ສະບາຍຫຼາຍກ່ວາການຖືເງິນສົດ, ບັດ ຊຳລະ ເປັນວິທີການຊຳລະທີ່ປອດໄພ ແລະ ປະຢັດ, ຊ່ວຍໃຫ້ງ່າຍ ໃນການຖອນເງິນສົດ ແລະ ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສ ເວລາໃດ...

ຮັບບັດທັນທີພຽງແຕ່ 5 ນາທີ ທ່ານກໍ່ສາມາດຮັບບັດໄດ້ທັນທີ (ສຳລັບບັດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການພິມຊື່)

  • ຄວາມສະດວກທີ່ໂດດເດັ່ນກັບຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນການເຮັດທຸລະກຳ.

  • ຖອນເງິນສົດ ຕາມຕູ້ ATM Sacombank
  • ຊື່ເຄື່ອງຜ່ານບັດ

  • ຊື້ເຄື່ອງ online 
  • ມອບເງິນສົດ ແລະ ໂອນເງິນຜ່ານລະບົບຂອງ Sacombank

 

ເພີດເພີນໄປກັບບຸລິມະສິດພິເສດທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ຮັບເປີເຊັນສ່ວນຫຼຸດເມື່ອຊື້ສິນຄ້າ, ບໍລິການກິນດື່ມ ແລະ ບໍລິການ ອື່ນໆ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ Sacombank Plus

ເຂົ້າຮ່ວມ Plusday ລາຍການຫຼຸດລາຄາພິເສດສະເພາະ ສຳລັບເຈົ້າຂອງບັດ Sacombank

ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຕາມຈຳນວນເງິນໃນບັດ

 

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ

ແບບຟອມ ລົງທະບຽນ

ລົງທະບຽນທັນທີ

ຕາມສາຂາ Sacombank ໃກ້ບ້ານທ່ານ

ເອກະສານງ່າຍດາຍ

ຕ້ອງການພຽງສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສື​ຜ່ານ​ແດນ

ທະນາຄານ ຊາ​ຄອມ​ແບັງ

044 ຖະໜົນແຫ່ງບຸນ, ບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

+856 21 264 222

contact@sacombank.com

www.sacombank.com.la

ສາຂາ Sacombank


 

ຜະລິດຕະພັນອື່ນ ATM
ບັດຊຳລະ