Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ບັດຊຳລະສະສາງສາກົນ
Lỗi : One or more field types are not installed properly. Go to the list settings page to delete these fields.
ໜ້າຫຼັກCardVisa Debitບັດຊຳລະສະສາງສາກົນ
ສະບາຍຫຼາຍກ່ວາການຖືເງິນສົດ
ບັດ Visa Debit ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສະດວກສະບາຍຈົນທ່ານເອງ ຕ້ອງປະຫຼາດໃຈ. ມັນສາມາດຊຳລະ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໃນທົ່ວໂລກ, ບັດ Visa Debit ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເດີນທາງໄປເຮັດທຸລະກິດ, ຮຽນຕໍ່ ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຊື້ເຄື່ອງຜ່ານ Internet...

ຄວາມສະດວກທີ່ໂດດເດັ່ນກັບຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນການເຮັດທຸລະກຳ.
ຊື່ເຄື່ອງຜ່ານບັດ ແລະ ຖອນເງິນສົດໄດ້ທົ່ວໂລກ
ຊື້ເຄື່ອງ online
ມອບເງິນສົດ ແລະ ໂອນເງິນຜ່ານລະບົບຂອງ Sacombank


ເພີດເພີນໄປກັບບຸລິມະສິດພິເສດທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຮັບເປີເຊັນສ່ວນຫຼຸດເມື່ອຊື້ສິນຄ້າ, ບໍລິການກິນດື່ມ ແລະ ບໍລິການ ອື່ນໆ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ Sacombank Plus
ເຂົ້າຮ່ວມ Plusday ລາຍການຫຼຸດລາຄາພິເສດສະເພາະ ສຳລັບເຈົ້າຂອງບັດ Sacombank
ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຕາມຈຳນວນເງິນໃນບັດ

ເອກະສານງ່າຍດາຍ
ຕ້ອງການພຽງສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ແບບຟອມ ລົງທະບຽນ
ລົງທະບຽນທັນທີ
ຕາມສາຂາ Sacombank ໃກ້ບ້ານທ່ານ


ທະນາຄານ ຊາ​ຄອມ​ແບັງ
044 ຖະໜົນແຫ່ງບຸນ, ບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
+856 21 264 222
ສາຂາ Sacombank
ຜະລິດຕະພັນອື່ນ Visa Debit
ບັດຊຳລະສະສາງສາກົນ