ບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ສຳລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ
 
ບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ສຳລັບລູກຄ້າທຸລະກິດ
 
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:20, 22/09/2017
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 8,288 8,303
THB 252.01 253.90
EUR 9,652 9,700
GBP 10,319 10,525
JPY 72.65 74.10
CNY 1,257 1,282
VND 0.3650 0.3700
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 8,288 N/A
THB 252.01 N/A
EUR 9.652 9,700
GBP 10,319 10,525
JPY 72.65 74.10
CNY N/A N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK