ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
Contact
ອີເມວ

ທຸກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ຕຳນິ ຫລື ຂໍ້ຄິດເຫັນ ກະລຸນາສົ່ງໄປທີ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າ ຂອງ Sacombank

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈຳກັດ
  • ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່: 044 ຖະໜົນ ແຫ່ງບຸນ, ບ້ານ ຫາຍໂສກ
  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
  • ໂທ:(+856-21) 267 979
  • ແຟັກ: (+856-21) 265 725
  • E-Mail: contact_sl@sacombank.com
  • Website: www.sacombank.com.la
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 8:51, 23/01/2020
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 1-20 N/A 8,890
THB 500-1000 302.80 304.90
THB 20-100 N/A 304.90
EUR 50-500 9,771 9,815
EUR 1-20 N/A 9,815
JPY 78.82 80.42
CNY 1,300 1,326
CAD 6,330 6,457
GBP 11,343 11,573
VND 0.3980 0.4030
USD 50-100 8,846 8,890
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 1-20 8,846 N/A
THB 500-1000 302.80 N/A
THB 20-100 302.75 N/A
EUR 50-500 9,771 N/A
EUR 1-20 9,766 N/A
JPY 78.82 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 11,343 N/A
VND N/A N/A
USD 50-100 8,846 N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK