ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
Contact
ອີເມວ

ທຸກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ຕຳນິ ຫລື ຂໍ້ຄິດເຫັນ ກະລຸນາສົ່ງໄປທີ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າ ຂອງ Sacombank

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈຳກັດ
  • ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່: 044 ຖະໜົນ ແຫ່ງບຸນ, ບ້ານ ຫາຍໂສກ
  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
  • ໂທ:(+856-21) 267 979
  • ແຟັກ: (+856-21) 265 725
  • E-Mail: contact_sl@sacombank.com
  • Website: www.sacombank.com.la
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 15:25, 03/07/2020
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,037 9,044
USD 1-20 N/A 9,044
THB 500-1000 318.00 320.30
THB 20-100 N/A 320.30
EUR 50-500 10,043 10,088
EUR 1-20 N/A 10,088
JPY 81.72 83.38
CNY 1,275 1,301
CAD 6,330 6,457
GBP 10,975 11,198
VND 0.4220 0.4304
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,037 N/A
USD 1-20 9,027 N/A
THB 500-1000 318.00 N/A
THB 20-100 317.90 N/A
EUR 50-500 10,042 N/A
EUR 1-20 10,039 N/A
JPY 81.72 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 10,975 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK