ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
Contact
ອີເມວ

ທຸກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ຕຳນິ ຫລື ຂໍ້ຄິດເຫັນ ກະລຸນາສົ່ງໄປທີ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າ ຂອງ Sacombank

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈຳກັດ
  • ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່: 044 ຖະໜົນ ແຫ່ງບຸນ, ບ້ານ ຫາຍໂສກ
  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
  • ໂທ:(+856-21) 267 979
  • ແຟັກ: (+856-21) 265 725
  • E-Mail: contact_sl@sacombank.com
  • Website: www.sacombank.com.la
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 8:50, 31/03/2020
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,903 8,947.31
USD 1-20 N/A 8,947.31
THB 500-1000 296.80 298.80
THB 20-100 N/A 298.80
EUR 50-500 9,780 9,824
EUR 1-20 N/A 9,824
JPY 80.56 82.20
CNY 1,283 1,309
CAD 6,330 6,457
GBP 10,789 11,008
VND 0.4135 0.4199
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,903 N/A
USD 1-20 8,903 N/A
THB 500-1000 296.80 N/A
THB 20-100 296.77 N/A
EUR 50-500 9,780 N/A
EUR 1-20 9,776 N/A
JPY 80.56 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 10,789 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK