ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
Contact
ອີເມວ

ທຸກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ຕຳນິ ຫລື ຂໍ້ຄິດເຫັນ ກະລຸນາສົ່ງໄປທີ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າ ຂອງ Sacombank

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈຳກັດ
  • ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່: 044 ຖະໜົນ ແຫ່ງບຸນ, ບ້ານ ຫາຍໂສກ
  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
  • ໂທ:(+856-21) 267 979
  • ແຟັກ: (+856-21) 265 725
  • E-Mail: contact_sl@sacombank.com
  • Website: www.sacombank.com.la
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 10:23, 28/09/2020
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,192 9,232
USD 1-20 N/A 9,232
THB 500-1000 316.20 318.20
THB 20-100 N/A 318.20
EUR 50-500 10,609 10,657
EUR 1-20 N/A 10,657
JPY 86.87 88.63
CNY 1,275 1,301
CAD 6,330 6,457
GBP 11,483 11,716
VND 0.4325 0.4412
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,192 N/A
USD 1-20 9,187 N/A
THB 500-1000 316.20 N/A
THB 20-100 316.00 N/A
EUR 50-500 10,609 N/A
EUR 1-20 10,605 N/A
JPY 86.87 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 11,483 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK