ເຄືອຂ່າຍ ສາຂາ

ສະຖານທີ່

ທີ່ຢູ່

URL

ສຳນັກງານໃຫຍ່

044 ຖະໜົນແຫ່ງບູນ,  ຕຶກທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ຊັ້ນ 3. 4 ແລະ 5 , ບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງຈັນທະບຼລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (+856-21) 26 7979  - ແຟັກ: (+856-21) 26 5725  

maps

ສາຂາລ້ານຊ້າງ

044 ຖະໜົນແຫ່ງບູນ,   ຕຶກທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ຊັ້ນ 1 ແລະ 2 ບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງຈັນທະບຼລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (+856-21) 26 5726  - ແຟັກ: (+856-21) 26 5725 

 

 

ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ໜ່ວຍ 006, ບ້ານ ຫັດສະດີໃຕ້, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສປປລາວ
ໂທ: (+856-21) 260400, ແຟັກ: (+856-21) 260402

 

 

 

ສາຂາທາດຫຼວງ

 

ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້ , ເມືອງໄຊເສດຖາ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (+856-21) 263397, ແຟັກ: (+856-21)

 

 

ສາຂາຈຳປາສັກ

 

ຖະໜົນ ສາລາຂຽວ-ດົງ​ຈອງ, ເຮືອນເລກທີ 11-12-13. ບ້ານ ໂພນ​ກຸງ, ນະຄອນປາກ​ເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (+856-31) 410492 , ແຟັກ: (+856-31) 410499   

 

 

ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ
ຖະໜົນ ສີສະຫວ່າງວົງ, ໜ່ວຍ 40, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ., ສປປ ລາວ
ໂທ: (+856-41) 260333, ແຟັກ: (+856-21)
ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາລ້ານຊ້າງ ທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ລາວ
ສຳນັກງານໃຫຍ່.jpg

ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງລາວ - ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງລາວ - ສາຂາຈຳປາສັກ
ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງລາວ - ສາຂາທາດຫຼວງ
ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງລາວ - ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 10:10, 18/06/2019
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,631 8,662
USD 1-20 N/A 8,662
THB 500-1000 281.50 283.50
THB 20-100 N/A 283.50
EUR 50-500 9,650 9,693
EUR 1-20 N/A 9,693
JPY 78.00 79.58
CNY 1,225 1,250
CAD 6,218 6,342
GBP 10,683 10,900
VND 0.3744 0.3820
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,631 N/A
USD 1-20 8,619 N/A
THB 500-1000 281.50 283.50
THB 20-100 281.38 283.50
EUR 50-500 9,650 9,693
EUR 1-20 9,645 9,693
JPY 78.00 79.58
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 10,683 10,900
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK
ເຄືອຂ່າຍ ສາຂາ