Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:03, 21/10/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,210 21,230 21,310
AUD 18,551 18,585 18,868
CAD 18,686 18,761 18,932
CHF 22,269 22,395 22,719
EUR 26,987 27,062 27,377
GBP 34,016 34,208 34,550
JPY 197.7 198.13 200
SGD 16,576 16,651 16,846
CNY 3,470 3,470 3,484
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:03, 21/10/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.580.000, 3.584.000,
SBJ 3.580.000, 3.584.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng