Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 09:15, 25/07/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,180 21,200 21,280
AUD 19,824 19,860 20,129
CAD 19,595 19,673 19,839
CHF 23,222 23,353 23,680
EUR 28,359 28,438 28,731
GBP 35,705 35,906 36,221
JPY 206.22 207.68 209.5
SGD 16,946 17,023 17,209
CNY 3,426 3,426 3,432
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:15, 25/07/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,660,000 3,665,000
SBJ 3,660,000 3,665,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng