Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:11, 25/11/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,400
AUD 18,185 18,218 18,492
CAD 18,781 18,856 19,019
CHF 21,822 21,945 22,245
EUR 26,360 26,433 26,734
GBP 33,155 33,341 33,665
JPY 180.26 180.66 182.17
SGD 16,259 16,333 16,513
THB 622 673
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:11, 25/11/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,530,000 3,540,000
XAU 3,530,000 3,540,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng