Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:07, 30/09/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,160 21,180 21,260
AUD 18,300 18,333 18,624
CAD 18,845 18,920 19,103
CHF 22,009 22,133 22,462
EUR 26,677 26,750 27,657
GBP 34,070 34,262 34,620
JPY 192.64 193.07 197.96
SGD 16,470 16,544 16,745
CNY 3,456 3,456 3,466
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:07, 30/09/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.582.000, 3.586.000,
SBJ 3.582.000, 3.586.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng