Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:59, 18/12/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,405
AUD 17,374 17,405 17,660
CAD 18,283 18,357 18,495
CHF 21,648 21,770 22,045
EUR 26,178 26,250 26,526
GBP 33,024 33,210 33,502
JPY 179.34 179.74 181.69
SGD 16,138 16,210 16,373
THB 621 672
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:59, 18/12/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,518,000 3,528,000
XAU 3,518,000 3,528,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng