Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:42, 25/04/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,060 21,080 21,130
AUD 19,386 19,421 19,678
CAD 18,987 19,063 19,213
CHF 23,632 23,766 24,094
EUR 28,966 29,046 29,326
GBP 35,120 35,317 35,613
JPY 203.95 205.4 207.1
SGD 16,610 16,685 16,858
CNY 3,380 3,384
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:42, 25/04/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,544,000 3,548,000
SBJ 3,544,000 3,548,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng