Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 16:18, 27/02/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,310 21,330 21,390
AUD 16,543 16,573 16,825
CAD 16,986 17,054 17,177
CHF 22,125 22,250 22,777
EUR 23,767 23,833 24,102
GBP 32,565 32,748 33,039
JPY 177.66 178.06 179.97
SGD 15,588 15,659 15,812
THB 631 694
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:18, 27/02/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,050,000 3,200,000
XAU 3,544,000 3,554,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng