Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:20, 19/09/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,150 21,170 21,240
AUD 18,873 18,907 19,182
CAD 19,209 19,286 19,456
CHF 22,400 22,526 22,844
EUR 27,160 27,235 27,538
GBP 34,524 34,719 35,046
JPY 193.58 194.01 200.94
SGD 16,571 16,646 16,833
CNY 3,445 3,445 3,455
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 09:30, 19/09/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.596.000, 3.600.000,
SBJ 3.596.000, 3.600.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng