Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:23, 03/09/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,150 21,170 21,250
AUD 19,496 19,531 19,808
CAD 19,221 19,298 19,468
CHF 22,757 22,886 23,212
EUR 27,603 27,679 27,983
GBP 34,544 34,738 35,066
JPY 200.11 200.55 205
SGD 16,737 16,812 17,003
CNY 3,442 3,442 3,452
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:23, 03/09/2014
Loại Mua Bán
SJC 3.630.000, 3.634.000,
SBJ 3.630.000, 3.634.000,
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng